ST-kortit

ST-kortti on määrämuotoinen julkaisu, jonka aihealue, tarkoitus ja laajuus on rajattu.

Kortin tavoiteltava laajuus on noin 20 sivua ja sen tarkoituksena on tyypillisesti:

  • esittää ohjeita, menetelmiä ja esimerkkejä, joiden mukaan toimimalla päästään säädösten ja standardien mukaiseen lopputulokseen
  • toimia käytännön ohjeena, työkaluna ja tietolähteenä alan ammattilaisille
  • kuvata hyviä hankinta-, suunnittelu-, toteutus-, ylläpito- ja käyttöönottotapoja.

ST-kortistossa on yhteensä noin 600 ST-korttia, joilla kullakin on yksilöity numerotunnus.

Lisätietoa ST-korteista löydät Severistä.

 

Ylös