ST-käsikirjat

ST-käsikirja on ST-kortteja, -ohjeistoja ja -esimerkkejä täydentävä, laaja-alaisempi ja syvällisempi ammattitietolähde. Käsikirjoja käytetään paljon mm. opetusmateriaalina alan oppilaitoksissa sekä itseopiskelun tietolähteenä.

Käsikirjan laajuus on tyypillisesti 100-300 sivua ja niitä on olemassa yli 20 kpl. 

Lisätietoja ST-käsikirjoista löydät Severistä.
 

Ylös