Toimintakertomus

Sähkötieto ry:n toimintakertomus vuodelta 2020

ST-kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST-kortisto kehittää sähköurakoinnin hankintamenettelyn yleisiä edellytyksiä. Nykyinen ST-kortisto on jatkuvasti uudistuva hyvien käytäntöjen ohjeisto, joka kattaa koko sähköisen talotekniikan.

Alan ammattilaisille tarkoitetun, Sähkötieto ry:n julkaiseman ja Sähköinfo Oy:n kustantaman kortiston avulla:
- saavutetaan säädösten, määräysten sekä standardien mukainen lopputulos
- edistetään sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien hyvää suunnittelutapaa sekä toteutus- ja kunnossapitotapaa
- luotettavan ammattitiedon hakeminen ja hyödyntäminen helpottuu
- alan jatkuva tekninen kehitys siirtyy käytännöiksi
- erilaisia tarpeita vastaavien ratkaisuvaihtoehtojen kuvaaminen helpottuu.


Vuoden 2020 toimintakertomus kokonaisuudessaan PDF-muodossa:

 

Ylös