Toimintasuunnitelma

Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2021

ST-kortistoa tarvitaan, kun säädöksissä, määräyksissä ja ohjeissa ei yleensä käsitellä toteutuksissa tarvittavia yksityiskohtia. Jatkuvasti muuttuvien säädösten, määräysten sekä kansainvälisten standardien edellyttämien menettelytapojen ja toimintamallien esittämistä käytännönläheisinä ja loogisina ohjeina alan toimijoille ja opiskelijoille tarvitaan.

Alan toimijoiden kanssa yhdessä luodut pelisäännöt, menettelyt ja toimintamallit, ohjaavat hyvään toteutustapaan ja laadukkaaseen lopputulokseen. 

ST-kortiston sisältökehityksessä otetaan erityisesti huomioon säädösten, määräysten ja standardien edellyttämät suunnittelu-, asennus-, tarkastus- ja dokumentointivaatimukset, laadunvarmistukseen liittyvät asiat, järjestelmien tekninen kehitys sekä yleisesti ja yhteisesti hyväksytyt hyvät toiminta- ja menettelytavat.

Uusia kortteja julkaistaan vuodessa yhteensä noin 10 kpl ja korttipäivityksiä noin 50 – 90 kpl. Uusia tai uudistettuja ST-ohjeistoja, -esimerkkejä ja -käsikirjoja julkaistaan vuodessa noin 4 - 8 kpl.

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma kokonaisuudessaan PDF-muodossa:

 

Ylös