ST-korttien laadinta

ST-korttien laadinnan työvaiheet.

 1. Ehdotus uudeksi ST-kortiksi
 2. Esitys kortin laadinnasta asiantuntijaryhmälle
 3. Sisällönkuvauksen laadinta ja käsittely asiantuntijaryhmissä sekä mahdolliset sisältöehdotuksen mahdolliset lausunnot ulkopuolisilta asiantuntijoilta
 4. Tarjouskilpailu kortin laadinnasta
 5. Tarjousten käsittely ja laatijan valinta
 6. Tilaus
 7. Tilattujen töiden raportointi hallitukselle
 8. Laatijan tarkennetun sisällönkuvauksen käsittely ja laatijan informointi asiantuntijoiden muutosehdotuksista
 9. Alustava, ennen lausunnolle lähetettävä versio asiantuntijoiden ja ST-konsultin käsiteltäväksi, ehdotukset mahdollisista muutoksista tiedoksi laatijalle
 10. Korjattu versio lausuntokierrokselle
 11. Yhteenveto saapuneista lausunnoista ja lausuntojen käsittely yhdessä laatijan kanssa
 12. Tarvittaessa kokous lausunnon antajien kanssa
 13. Lausuntojen perusteella käsikirjoitukseen tehtävät muutokset
 14. ST-konsultin sekä muiden asiantuntijoiden tarkistus laaditulle kortille ennen toimitustyön käynnistämistä
 15. Kortin toimitus- ja taittotyö
 16. Valmiin kortin oikoluku ja tarkistus laatijan, ST-konsultin ja muiden asiantuntijoiden toimesta
 17. Esitetyt korjaukset ennen julkaisua
 18. Valmiin kortin julkaiseminen verkkotuotteessa
 19. Painatus
 20. Saapuneiden painotuotteiden vastaanottotarkastus
 21. Paperiversion täydennysjakelun keräys
 22. Paperiversion postitus asiakkaille
 

Ylös