Lausunnolla

Lausunnolla olevaa ST-aineistoa

ST-kortiston sisällön oikeellisuuden, puolueettomuuden, kehittämisen ja yleisen hyväksynnän takaamiseksi uusi ja laajemmin päivitettävä aineisto käytetään käsikirjoitus- ja esitarkastusvaiheiden jälkeen lausunnolla. Saatujen lausuntojen perusteella aineisto muokataan lopulliseen julkaisukuntoon.

Lausuntopyynnöt ja lausunnon antaminen tapahtuu web-pohjaisen lausuntotyökalun avulla. Lausunnolla oleva materiaali on lueteltu työkalun kirjautumissivulla.

 

Ylös