Palaute

ST-aineistoa koskeva palaute

Kaikki ST-julkaisutoimintaa koskevat palautteet, aloitteet, ideat ja toimenpide-ehdotukset ovat tervetulleita. Ehdotukset voivat koskea esimerkiksi uutta, päivitettävää tai poistettavaa ST-julkaisua, ST-kortiston käyttöä helpottavaa palvelua tai ST-kortiston käyttäjien tarvitsemaa muuta tietopalvelua. 

Ylös